Rubriky

Home office už není problém

Před několika týdny se společnosti v podstatě ze dne na den musely vyrovnat se zcela novou situací v podobě vyhlášení nouzového stavu. Zatímco některým pracovníkům byly provizorně za chodu upraveny pracovní podmínky a hygienická pravidla, u zaměstnanců, kde to bylo jenom trochu možné, byla nařízena práce z domova, tzv. na home office. Personalisté různých firem se nyní shodují, že tato nová zkušenost přinese v budoucnu ještě hodně změn.

Vyhlášení vládních nařízení a nouzový stav zasáhly společnosti v podstatě nepřipravené, což se stalo pro většinu personalistů velkou výzvou. Organizace práce, způsob vedení zaměstnanců, udržení pracovní morálky tak, aby firmy byly schopny pokračovat ve své činnosti dále, s tím vším se museli mnozí potýkat bez návodů, jak v takové situaci správně postupovat. Všechno zlé je ale pro něco dobré. „Všichni jsme se museli rychle adaptovat a naučit se něco nového,“ říká Kateřina Lukášová, HR ředitelka společnosti Sazka, a to potvrzuje také Markéta Králová, HR manažerka společnosti BOHEMIA SEKT: „Mnohem více telefonuji, v podstatě převážnou část dne. Zpočátku bylo nutné vyřešit všechna opatření související s nouzovým stavem, nyní se zmatek trochu zklidnil, tak je více času na administrativu, nicméně prioritou je stále udržení kontaktu se zaměstnanci a jejich podpora alespoň na dálku.“

Home office funguje bez problémů, Češi jsou na práci z domova připraveni

Dlouho diskutovanou otázkou v oblasti řízení lidských zdrojů bylo v posledních letech postupné zavádění home office a flexibilní pracovní doby do firem. Zatímco v severských zemích a světových metropolích se začal stávat tento trend zcela běžným, v České republice nebylo jasné, zda by zaměstnanci s volnou pracovní dobou dokázali plnit své pracovní úkoly stejně efektivně jako v kanceláři. Nové zkušenosti personalistů ovšem prokázaly, že práce z domova je nejenom možná, ale vykazuje i vedlejší pozitivní efekty v motivaci pracovníků. „Naše kancelář prakticky ze dne na den přešla na home office, vše proběhlo naprosto bez problémů a vůbec to nenarušilo naši práci. Pokles morálky u našich kolegů nezaznamenáváme, osobně mám spíše pocit, že kolegy práce i více baví,“ uvádí Mia Pavlíková, Head of HR společnosti JLL pro Českou republiku a Slovensko. „Naši lidé se snaží odvádět svou práci v maximální možné míře, byť někdy v jiném rozložení času než obvykle, a jsou vděční za příležitost postarat se o své děti a blízké v této nelehké době,“ doplňuje Kateřina Lukášová. A Markéta Králová k tomu dodává: „Velká část našich zaměstnanců pracuje z domova, a najednou všichni vidíme, že několik dnů home office v měsíci není pro společnost vůbec žádný problém. Vnímám to jako další krok směrem k zavádění moderních forem práce.“

Názory na nábor nových zaměstnanců se liší

I přes nelehké podmínky se snaží společnosti fungovat dále, s čímž souvisí také přijímání nových zaměstnanců a organizace osobních pohovorů. Zatímco některé společnosti raději svá výběrová řízení dočasně zastavily, jiné podniky nevidí zásadní problémy v přijímání zaměstnanců na dálku a přizpůsobují tomu personální úkony. „Nábor nových lidí je pro nás velkou výzvou, nyní ovšem vše probíhá online. U pozic, kde se podepisují smlouvy a lidé k nám nastupují v tomto čase, je potřeba zajistit veškerou administrativu na dálku. U situací, jenž nemůžeme zařídit elektronicky, jako je podpis smlouvy nebo předání firemního počítače, je k dispozici naše office manažerka s firemním vozem,“ vysvětluje Mia Pavlíková. Jiný pohled má ovšem Markéta Králová: „Preferuji osobní kontakt a přímou komunikaci. Nemám ráda pohovory přes skype nebo jiné telekomunikační nástroje. Ráda se dívám lidem přímo do očí. Momentálně máme dočasně pozastavené výběrové řízení nových zaměstnanců a naši kandidáti trpělivě čekají na znovuobnovení.“

Personalisté čelí novým výzvám

Společnosti nyní postupně začínají řešit s uvolňováním pravidel, jak postupovat dále, personalisté si zase uvědomují, kolik nových zkušeností jim dění kolem COVID-19 přineslo. „Kvalitní leadership je pro nastalou situaci nezbytný. Zásadní je komunikace mezi vedením a následná komunikace s týmy, které nyní fungují v krátkodobém horizontu plánování. Kdo dříve plánoval na měsíční bázi, dnes plánuje řekněme na týden dopředu,“ říká Mia Pavlíková. Kateřina Lukášová zase přiznává: „Často musím rozhodovat v situacích, které jsou pro mě zcela nové a se kterými nemám zkušenosti. Na druhou stranu tato doba pomáhá i pozitivně. Mile mě překvapilo, kolik opravdu ochotných lidí ve společnosti máme, a zase naopak se někdy nestačím divit, jak v této době někdo může řešit, co je a není v jeho náplni práce.“ Komplikace, ale také výhody pociťuje i Markéta Králová: „Jsou pozastavena výběrová řízení, plánovaná školení a v podstatě všechny akce pro zaměstnance. Zároveň se ale také snažíme u spousty aktivit držet původního harmonogramu. Například v současné době elektronizujeme systém benefitů,“ uzavírá Markéta Králová.

Tag

Mohlo by se vám také líbit...

0 Komentáře “Home office už není problém”

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *