Rubriky

Mezinárodní den Alzheimerovy choroby – 21. září

Počet lidí trpících Alzheimerovou chorobou u nás i ve světě se neustále zvyšuje. Ačkoli na nemoc dosud neexistuje účinný lék lze její průběh léčbou zpomalit, případně oddálit nástup choroby. S přibývajícím počtem nemocných přirozeně souvisí také nárůst nákladů na jejich léčbu. Pacienti s Alzheimerovou chorobou vyžadují velmi náročnou a nákladnou péči, která značně zatěžuje nejen soukromé, ale i veřejné rozpočty. Potvrzují to i čísla Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR. Ta za jednoho pacienta trpícího Alzheimerovou chorobou zaplatí ročně téměř 43 tisíc korun.

Neúprosné statistiky

Zatímco v loňském roce trpělo v České republice Alzheimerovou chorobou 167 tisíc obyvatel, v roce 2050 to může být více než dvojnásobek. Rostoucí počet pacientů mezi svými klienty eviduje i Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR (ZP MV ČR). „Za loňský rok evidujeme 4 161 pacientů s touto diagnózou, což je o 228 pacientů více než rok předtím. Rostly tak i náklady spojené s jejich léčbou – zatímco v roce 2017 jsme vydali na péči o pacienty s Alzheimerem přes 172 milionů korun, loni to bylo již bezmála 180 milionů,“ říká Hana Kadečková, tisková mluvčí ZP MV ČR.

Koho postihuje Alzheimer nejčastěji?

Alzheimerova choroba patří k nejrozšířenějším typům demence. Její výskyt se trvale zvyšuje, a to i v důsledku stárnutí populace. Netýká se ale pouze seniorů. Kolem 10 % nemocných Alzheimerovou chorobou je mladších 65 let, nemoc může postihnout dokonce i třicátníky. „V loňském roce jsme evidovali 37 nemocných mladších 50 let. Našemu nejmladšímu klientovi s Alzheimerovou chorobou je pouhých 35 let,“ potvrzuje Hana Kadečková.

Alzheimerova choroba, z dosud stále nezjištěných příčin, postihuje častěji ženy než muže. Přes dvě třetiny lidí s demencí jsou ženského pohlaví – v České republice se jejich počet odhaduje na více než 105 tisíc. Tomu odpovídají i statistiky ZP MV ČR: „Z celkového počtu 4161 nemocných s Alzheimerovou chorobou, kteří jsou klienty naší pojišťovny, převažuje 2752 žen, mužů evidujeme 1409,“ vypočítává Hana Kadečková.

Projevy Alzheimerovy choroby

Rozvoj Alzheimerovy choroby je obvykle pomalý, trvá i několik let. Nemoc se vyvíjí ve třech stadiích. V první fázi se pacientovi zhoršuje zejména krátkodobá paměť, objevují se první příznaky dezorientace v čase a prostoru nebo problémy s vyjadřováním, kdy nemocný obtížně hledá slova. V druhé fázi nastupují významné výpadky paměti, snižuje se schopnost postarat se o sebe a vykonávat běžné aktivity. Nemocný člověk lehce zabloudí a trpí halucinacemi. V posledním, třetím stadiu jsou již pacienti s Alzheimerovou chorobou zcela závislí na pomoci ostatních.

Léčba a prevence Alzheimerovy choroby

Dosud nejsou známy příčiny vzniku Alzheimerovy choroby, není tedy zatím k dispozici ani žádná účinná léčba. Existují pouze léky zmírňující její příznaky. Jako u spousty dalších nemocí je proto lepší této záludné chorobě předcházet. Řada výzkumů potvrzuje, že riziko rozvoje demence lze snížit zdravým životním stylem – počínaje zdravým stravováním až po pravidelné fyzické a duševní cvičení, jako je například trénování paměti.

Tag

Mohlo by se vám také líbit...

0 Komentáře “Mezinárodní den Alzheimerovy choroby – 21. září”

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *