Rubriky

Velký průzkum o českém zdraví

Mid section of doctor checking blood pressure of a patient in clinic

Přední farmaceutická společnost STADA provedla při příležitosti Světového dne zdraví výzkum mezi českou populací1 na téma péče o zdraví a celkového životního stylu. Z něj vyplynulo, že si Češi přejí o své zdraví pečovat více než v minulém roce, často ale nevědí jak. Nedostatek času, vůle a v mnohých případech také peněz lidem nejčastěji brání v lepší péči o svůj zdravotní stav. Největším prohřeškem Čechů jsou stravovací návyky, nedostatečný pitný režim, ale i kvalita spánku nebo stres.

Z průzkumu vyplývá, že v nejmladší věkové skupině je výskyt častých a závažných potíží téměř zanedbatelný, po třicítce narůstá četnost drobných potíží a po šedesátce se s častými a závažnými problémy potýká téměř 40 % dotázaných. Celkově se 10 % populace cítí zcela zdrávo, 65 % pociťuje občasné či drobné zdravotní obtíže, ale svůj zdravotní stav hodnotí jako dobrý, 16 % dotazovaných vnímá svůj stav jako uspokojující, nicméně již s častými potížemi a 9 % respondentů má pak závažné potíže.

O svůj zdravotní stav se však dle průzkumu aktivně zajímají celé tři čtvrtiny Čechů, polovina zároveň chodí i na pravidelné preventivní prohlídky, zejména ženy (59 %). Naopak 24 % chodí na preventivní prohlídky jen náhodně a 22 % dotazovaných o své zdraví pečuje jen při zdravotních komplikacích nebo propuknutí nemoci, zejména pak muži.

„Češi jsou si nicméně nedostatky v péči o své zdraví vědomi, jen až příliš často nevědí, jak situaci zlepšit. Podle našeho výzkumu si více než 60 % lidí přeje o své zdraví pečovat více, a to zejména ti, kdo se o svůj zdravotní stav zajímají aktivně, ale vynechávají prevenci. Přesto čtvrtina z nich neví, co by přesně měli pro své zdraví udělat,“ vysvětluje Martin Šlégl, generální ředitel STADA pro Českou republiku.

Řadu zdraví prospěšných činností ale Češi již v tomto roce aktivně realizují. Nejčastěji je to pobyt venku (62 %), pravidelný odpočinek (52 %), či doplňování vitaminů a minerálů formou doplňků stravy (47 %). Vitaminy jsou přitom na denní bázi užívány u větší části populace než minerály, nicméně v obou případech denní frekvenci užívání častěji deklarují lidé se závažnými zdravotními problémy. Hlavním důvodem je posílení imunity (74 %), dále pak lepší zvládnutí nemoci (32 %) a celkové zlepšení fyzické kondice (26 %). „Nejčastěji kupovanými vitaminy jsou C a D, ty převažují u dospělých, a pak multivitaminy, které rodiče nejčastěji volí pro své děti. U minerálů je to hořčík, vápník a zinek,“ doplnil Martin Šlégl.

Zdravou stravu a zdravý spánek, které jsou pro udržení zdraví klíčové, ovšem dodržuje pouze 36 % Čechů, jen čtvrtina pak pravidelně cvičí doma a stejná část dotazovaných se vyhýbá stresovým situacím. Pravidelně sportuje jen každý pátý Čech, a to nejčastěji formou rychlé chůze, která je oblíbená zejména u populace nad 45 let a převážně u žen. Druhým nejčastějším pravidelným sportem je jízda na kole, následovaná posilováním, které provozují ve větší míře naopak muži, a plaváním.

I přesto, že se Češi o své zdraví z velké většiny zajímají, v lepší péči jim podle jejich názoru brání různé překážky. Lidé bez zdravotních problémů nejčastěji zmiňují nedostatek času (38 %) a slabou vůli (37 %), která převládá u žen, dále pak nedostatek finančních prostředků (26 %). U lidí se závažnými zdravotními problémy je největší překážkou právě jejich podlomené zdraví či handicap.

Mezi nejčastější prohřešky vůči zdraví mezi Čechy převládají ty spojené se stravovacími návyky. Ať už jde o nezdravé jídlo (53 %), což je typické spíše pro muže a výrazné též u nejmladší generace (18–29 let) a nepravidelnou stravu (33 %), nebo nedostatečný pitný režim (31 %), který dělá problémy více ženám. Dalším problémem zejména u generace třicátníků a čtyřicátníků je nepravidelný či nezdravý spánek (26 %), následuje nedostatek pohybu (22 %), alkohol (21 %), kouření (19 %) a příliš velké množství stresu (20 %), což je nejsilnější u nejmladší generace (18–29 let) a také u žen.

Se zhoršujícím se zdravotním stavem klesá konzumace alkoholu, rapidně ale ubývá pohyb.

Tag

Mohlo by se vám také líbit...

0 Komentáře “Velký průzkum o českém zdraví”

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *