Rubriky

Sexuální tabu v Česku

Které sexuální praktiky považují Češi za přijatelné a co je stále tabu? Odpovědi přinesl nový průzkum společnosti Růžov‎ý slon, kter‎ý zpracovala výzkumná agentura STEM/MARK. Zatímco masturbaci i orální sex většina lidí akceptuje, BDSM spíše odmítají. Mezi nejvíce tabu sexuální praktiky patří pissing, pegging, fisting a rimming.

Přestože sex ve 21. století již dávno není tabu, některé praktiky do mainstreamu stále nevstoupily a jejich tolerance ve společnosti není jednoznačná. Vyšší míru akceptace různých méně tradičních sexuálních praktik vykazují mladí lidé ve věkové skupině od 18 do 29 let. Naopak starší lidé jsou často konzervativnější, což se odráží i v jejich vnímání různých sexuálních praktik. Co se pohlaví týče, muži jsou různým sexuálním praktikám obecně otevřenější než ženy. Tolerantnější postoj zaujímají také lidé s vysokoškolským vzděláním a z domácností s vyšším příjmem, zatímco lidé s nižším socioekonomickým statusem jsou často konzervativnější.

Takto by se dala shrnout obecná zjištění velkého průzkumu s názvem Sex ve 21. století: Hranice a tabu, který pro společnost Růžov‎ý slon zpracovala výzkumná agentura STEM/MARK. Do průzkumu, jenž probíhal na konci dubna, se zapojilo více než 500 žen a 500 mužů z České republiky. Co ukázaly výsledky?

Masturbace a orální sex je přijímán

Většina české populace vnímá jako přijatelné sexuální praktiky masturbaci a orální sex, anální sex naopak příliš akceptován není. Masturbaci jako zcela nepřijatelnou označily jen zhruba 4 % lidí, téměř 7 z 10 respondentů ji vnímá jako zcela přijatelnou. Orální sex je poté zcela přijatelný pro 60 % lidí a více jej akceptují muži než ženy. Anální sex naopak téměř 40 % respondentů vnímá jako zcela či spíše nepřijatelný. U všech uvedených praktik platí, že je více přijímají mladší generace, naopak s věkem tolerance klesá.

Erotické pomůcky již patří do mainstreamu

Jak vnímají lidé erotické pomůcky? Jako zcela přijatelné je označilo přibližně 43 % respondentů, jako spíše přijatelné pak dalších 24 % lidí. Nejlépe je přijímají respondenti ve věkové skupině 18 až 29 let, kde je za zcela přijatelné označilo téměř 57 %. Stejně je vnímá také asi 53 % lidí od 30 do 44 let. Skoro 80 % všech respondentů se také domnívá, že je využívání erotických pomůcek v Česku zcela či spíše akceptováno. Naopak jako zcela nepřijatelné označilo využívání erotických pomůcek zhruba 5 % lidí, a to jak v rámci jejich osobního pohledu, tak i akceptace ve společnosti. „Tato čísla ukazují, že erotické pomůcky již dávno vstoupily do mainstreamu a jsou poměrně pevnou součástí milostných životů Čechů a Češek,“ komentuje výsledky Veronika Kubíčková, sexpertka z e-shopu Ruzovyslon.cz, který prodává erotické pomůcky a zabývá se zdravou sexualitou.

BDSM praktiky stále na hranici tabu

Zajímavé výsledky přinesl průzkum v oblasti skupinového sexu či sexu s další osobou (threesome). Velká část respondentů nemá na tyto praktiky vyhraněný názor, konkrétně je to zhruba čtvrtina respondentů. Vyšší tendenci k nevyhraněnosti mají muži, naopak polovina žen vnímá skupinový sex a threesome jako zcela nepřijatelný. Větší toleranci k těmto praktikám celkově vykázali mladší lidé či respondenti s vysokoškolským vzděláním.

Pro polovinu respondentů jsou zcela nepřijatelné také BDSM praktiky, větší otevřenost k nim však vykazují mladší lidé. Pro zhruba 15 % respondentů je BDSM zcela nebo spíše přijatelné, pětina nemá vyhraněný názor.

Tag

Mohlo by se vám také líbit...

0 Komentáře “Sexuální tabu v Česku”

Napsat komentář